Sympatiat kaikille johtajille!

Tänä päivänä johtaminen ei ole helppoa. Johtajat saavat usein osakseen vain kritiikkiä, harvoin kiitosta.

Johtajalta vaaditaan tulevaisuuden strategista hahmottamista, ennakointia ja sen mukaan päätösten tekemistä oikeaan aikaan. Lisäksi vaaditaan ”tunnejohtamista”, henkilöstön kaikenpuolisesta hyvinvoinnista huolehtimista, elämänlaadun luomista työntekijöille, henkilökohtaista kuuntelemista, työntekijöiden elämäntilanteen huomioimista ja sen mukaan joustamista. Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tässä suhteessa tasapuolisesti.

Muutos on arkipäivää. Johtajan on osattava hyödyntää uutta tietoa, omaksuttava nopeasti uudet teknologiat, oltava edelläkävijä ja vietävä eteen tulevat muutokset läpi positiivisella asenteella, yhdessä henkilökunnan kanssa. Johtajan on huolehdittava henkilöstön kehittämisestä ja luotava ilmapiiri, joka innostaa työntekijää itsensä kehittämiseen. Pitää osata johtaa samalla jämäkästi, määrätietoisesti ja pehmeästi.

Viestintätaidot, vuorovaikutustaidot ja kyky saada henkilökunta tavoittelemaan yhteisiä päämääriä, on välttämätöntä. Johtajan tulee olla ennemminkin työyhteisön sparraaja, valmentaja eli ”koutsi” kuin määräilevä the Boss. Tulosta on tultava sekä taloudellisesti että henkilöstön hyvinvoinnin suhteen. Mittareita riittää ja niitä myös käytetään. Kokonaisvastuu kaikesta on johtajalla ja paineita tulee eri suunnista, työpäivät venyvät. Vapaa-aika ei enää juuri erotu työpäivistä, saavutettavissa pitää olla. Kriisitilanteissa on nopeasti reagoitava, organisoitava tehtävät uudelleen ja osattava tehdä nopeasti oikeita ratkaisuja ja tiedotettava niistä henkilökunnalle. Ja nyt uusimpana haasteena kaikki tämä edellä mainittu toteutettava etänä.

Samat vaatimukset koskevat niin julkisen sektorin kuin yrityselämänkin johtajia. Eikä tässä ”sympatiseerata” Amazon-tyyppistä johtajaa vaan ihan tavallisia johtajia ja esimiehiä kouluissa, eri oppilaitoksissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kunnissa, kaupungeissa ja yrityksissä.

Kaikista näistä vaatimuksista huolimatta, monet hakevat johtajan tehtäviin ja ottavat rohkeasti haasteet vastaan. Toivon inhimillistä ymmärrystä ja kannustusta välillä myös heille.

Maija Törmänen,
Kokoomuksen Joensuun kunnallisjärjestön pj.