Aluevaalit ovat kaikkien yhteiset vaalit

Aluevaltuusto päättää oman hyvinvointialueensa sosiaali- ja terveyspalveluiden, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuoden 2023 alusta lukien.

Aluevaalien ehdokasasettelu aluevaltuustoihin on parhaillaan käynnissä.

Vaalialueena on koko Pohjois-Karjala, joka on myös tuleva hyvinvointialue. Aluevaaleissa valitaan 59 aluevaltuutettua, jotka päättävät kaikista hyvinvointiimme liittyvistä asioista lasten neuvolapalveluista ikäihmisten palveluihin.

Meille jo tuttuun Siun soten nykyiseen palvelujärjestelmään tulee sen verran muutosta, että nyt ei valita nykyisen Siun soten valtuustoa vaan aluevaltuusto, jossa ei ole kuntakiintiöitä eikä kunnilla juuri muutakaan roolia.

Sen takia ehdokkaita tarvitaan kaikilta maakunnan eri alueilta, koska jokaisella on paras asiantuntemus juuri sen oman alueensa palvelutilanteesta hyvinvoinnin osalta. Meidän kaikkien etu on, että motivoituneita ja sitoutuneita ehdokkaita löytyy kaikilta alueilta ja kaikkiin puolueisiin. Näin saadaan myös äänestysprosentti korkeaksi.

Kokoomuksen tavoitteena on, että aluevaltuustojen hallintorakenteelle sisällytetään myös lautakuntia tai jaostoja, jotka valmistelevat asioita ja näin helpottavat aluevaltuustojen suurta työmäärää.

Vuosi 2022 on kunkin hyvinvointialueen hallintomallin valmisteluaikaa, ja vuoden 2023 alusta sitten uusi hyvinvointialueen palvelumalli toteutuu käytännössä.

Myöhemmässä vaiheessa aluevaalit käydään kuntavaalien yhteydessä.

Mutta nyt on aika toimia ja tehdä työtä näiden ensimmäisten aluevaalien onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Ehdokkaita tarvitaan kaikilta maakunnan eri alueilta.

Kirjoittaja:

Maija Törmänen
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Joensuun kunnallisjärjestö ry.