Nyt ei ole oikea aika pidentää oppivelvollisuutta

Hallitusohjelman yksi tärkeimmistä tavoitteista on oppivelvollisuusiän pidentäminen, lisämausteena täysin maksuton toisen asteen koulutus kaikille. Jos koko ikäluokasta viisi prosenttia ei suorita mitään ammatillista loppututkintoa eikä lukiota, niin pitää muistaa, että 95% nuorista suorittaa jommankumman.

Tärkeämpää olisi tässä taloudellisessa tilanteessa ottaa kaikki jo olemassa olevat yksilölliset keinot käyttöön näiden koulunsa keskeyttäneiden nuorten auttamiseksi ja suunnata resurssit niihin. ”Koulunpenkkimäinen” opiskelu ei näitä nuoria kiinnosta vaan tekemällä oppiminen, niinpä jokainen heistä tarvitsee yksilöllisen opinpolun ja oppisopimustyyppisen ammattiin ohjaamisen.

Kuntien taloudellinen tilanne oli katastrofaalinen jo ennen koronaa ja nyt vielä huonompi. Hallituksen päätöksillä taloudellista tilannetta on kohennettu valtavalla velkarahalla. Tämä tilapäinen tuki loppuu ensi vuoteen ja mistäs sitten rahat tähän uudistukseen? Nyt ei ole pystytty edes tarkasti laskemaan, mitä tämä oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste tulisi maksamaan? Joka tapauksessa puhutaan sadoista miljoonista euroista vuodessa.

Veroaste Suomessa on jo tällä hetkellä todella korkea, keskituloisilla veronmaksajilla suorastaan kohtuuton. Mistä riittää veroeuroja? Ei näin suuria uudistuksia voi kokonaan velkarahallakaan tehdä. Pilaamme tulevien sukupolvien tulevaisuuden paisuttamalla velkataakan kohtuuttoman suureksi. Nyt pitäisi keskittyä takaamaan kaikille lapsille turvalliset lähikoulut ja panostaa oppilaan tukemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa omassa oppimisympäristössä. Ja niille nuorille tuettu oma opinpolku, joille perinteinen koulumuoto ei sovi.

Maija Törmänen
Kokoomuksen Joensuun kunnallisjärjestön pj.
Hammaslahti